Een kind is geen kleine volwassene…

Deze uitspraak zal u niet vreemd voorkomen. Kinderen, klein of groot, zijn wezenlijk anders dan volwassenen. Toch gaan er een groot aantal ouders, leerkrachten en medewerkers van kinderdagverblijven een Eerste Hulp opleiding volgen die specifiek gericht is op de hulpverlening aan volwassen personen. De hulpverlening aan baby’s, jonge en oudere kinderen komt vaak niet, of sporadisch aan bod. Ook in de BHV opleidingen wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan het kind.

Speciaal voor mensen die professioneel, of privé, veel met kinderen te maken hebben heeft RAEC EHBO Opleidingen een aantal trainingen samengesteld:

 • Eerste Hulp aan Kinderen
 • Reanimatie bij baby’s, jonge en oudere kinderen
 • Themabijeenkomst Eerste Hulp aan Kinderen

Eerste Hulp aan Kinderen

Tijdens deze training wordt ingegaan op de vele aspecten van de eerstehulpverlening aan kinderen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het bijzondere van een kind
 • Vijf belangrijke punten
 • Preventie van ongevallen bij kinderen
 • Kindermishandeling en eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in de bloedsomloop
 • Ernstig uitwendig bloedverlies en shock
 • Wonden
 • Brandwonden
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Kneuzing en verstuiking
 • Oogletsels
 • Vergiftiging via het spijsverteringskanaal
 • Koudeletsels
 • Warmteletsels
 • Elektriciteitsletsels
 • Kleine ongevallen
 • Plotseling optredende ziekteverschijnselen

Klik hier voor een overzicht van de complete cursus Eerste Hulp aan Kinderen.

Deze training voldoet aan de eisen die Het Oranje Kruis heeft gesteld voor de aantekening Eerste Hulp aan Kinderen. Deelnemers die in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp (voorheen het EHBO diploma) ontvangen dan ook de aantekening EH aan Kinderen. Alle deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.